“Os carteis da “Festa do Pulpo” foron todos realizados por Felipe Luis López, convertindose en autenticas obras de arte para coleccionistas.”
Octavio, Festa do Pulpo
“A partir do ano 1990 os carteis pasa a realizalos Felipe Senen, fillo de Felipe Luis López.”
Octavio, Festa do Pulpo